Evenimente
Anunț 2
3 iun. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei – proiect situat în localitatea Nereju, din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea obţinerii …
continuare

Anunț public
31 mai 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei – proiect situat în localitatea Nereju, din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea obţinerii …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială ”Neculai Jecheanu”, Vrîncioaia (23.11.2018)
28 nov. 2018

Educația ecologică în școli trebuie să reprezinte o preocupare constantă deoarece acest demers educativ este de o importanță majoră în informarea şi sporirea cunoștințelor elevilor despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, conștientizarea diversității şi importanței problemelor ecologice cât şi a comportamentelor umane care afectează mediul. Acest motiv a stat …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu”, Vrîncioaia (16.11.2018)
22 nov. 2018

Întrucât educaţia ecologică trebuie să înceapă din copilărie, fiind deosebit de importantă pentru formarea unei conștiințe și a unei gândiri ecologice despre natură şi având ca rezultat un comportament responsabil și corect față de mediu, este necesar ca starea şi problemele cu care se confruntă natura în prezent să fie …
continuare

Excursie elevi ai Şcolii Gimnaziale Nereju Mic (12.10.2018)
20 oct. 2018

Pentru o mai bună cunoaștere a naturii şi dezvoltarea unei atitudini ecologice sănătoase, am organizat o excursie tematică cu rolul de a răspunde nevoii copiilor de a călători, de a intra în contact direct cu natura desfășurând activități recreative şi instructive. Astfel, am realizat legătura dintre teorie şi practică, printr-o …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (12.10.2018)
20 oct. 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic este o obligaţie deosebit de importantă pentru a dezvolta dragostea şi grija faţă de natură, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi mediului înconjurător. Acest demers educativ şcolar şi extraşcolar pe tema ecologiei presupune o educaţie a elevilor pentru viaţă menită să-i …
continuare

Excursie elevi ai Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” Nereju (05.10.2018)
11 oct. 2018

10 elevi din clasa a VIII-a ai Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” Nereju din localitatea Nereju, judeţul Vrancea, au avut ocazia să participe cu mult entuziasm la excursia tematică organizată în data de 05.10.2018, începând cu ora 12.00, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe în domeniul ecologiei prin contactul direct …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială “Dimitrie Gusti” Nereju, (05.10.2018)
11 oct. 2018

Cu fiecare nouă întâlnire pe care o avem cu tinerii putem observa cu ușurință nevoia acestora de a-şi forma o gândire şi o cultură cu perspectivă ecologică care să conducă, pe viitor, la responsabilizarea acestora în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător. Întâlnirile de conștientizare şi informare, editarea de materiale …
continuare

Consultare publică privind stadiul elaborării planului de management (01.10.2018)
10 oct. 2018

În data de 01.10.2018, la sediul Ocolului Silvic Năruja, a avut loc prima întâlnire de conștientizare și consultare publică privind stadiul realizării studiilor specifice de fundamentare a planului de management aferent sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810 Căldările Zăbalei – Zârna …
continuare

Infopunct Vrîncioaia (14.09.2018)
28 sept. 2018

Cât de necesară este protejarea biodiversităţii din aria naturală Căldările Zăbalei? Ce activităţi vor fi interzise şi care sunt activităţile ce vor fi permise în continuare în interiorul sitului? Astfel de întrebări au făcut parte din discuţiile purtate în cadrul infopunctului amenajat la târgul local din comuna Vrîncioaia, cu ocazia …
continuare

Infopunct Nereju (08.09.2018)
26 sept. 2018

„De ce este nevoie de realizarea unui plan de management pentru aria protejată Căldările Zăbalei?”, au întrebat mulţi dintre cei care au vizitat infopunctul nostru, amenajat la intrarea în spaţiul destinat festivalului local din Nereju. Cu ocazia sărbătorii religioase Sfânta Maria Mică, am revenit în zonă pentru a informa cât …
continuare

Infopunct Paltin (29.08.2018)
15 sept. 2018

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare derulate prin proiect, am ajuns în luna august şi în comuna Paltin, la festivalul tradiţional anual desfăşurat cu ocazia sărbătorii creştine Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Prin intermediul infopunctului instalat în zona de desfăşurare a festivalului, a fost prezentat pe înţelesul tuturor impactul …
continuare

Infopunct Nereju (15.08.2018)
28 aug. 2018

Unul din târgurile locale tradiţionale din zona de munte a județului Vrancea este târgul din comuna Nereju organizat cu ocazia sărbătorii Sfânta Maria Mare, la care participă localnici, meşteri populari, comercianţi şi vizitatori din toate colţurile judeţului. Tocmai datorită caracterului său socio-cultural, evenimentul a oferit cadrul potrivit pentru desfăşurarea unei …
continuare

Materiale realizate în cadrul proiectului
24 iul. 2018

Afiș Broșură Pliant A4 Pliant A5 Calendar 2019 Roll-up model 1 Roll-up model 2

Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 iun. 2018

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare realizată prin proiect, cea de-a doua întâlnire cu profesorii a avut loc la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” din satul Nereju şi a vizat modalităţile de conservare a biodiversității şi importanţa ariei naturale protejate Căldările Zăbalei. Prezentarea tematică a scos în evidenţă faptul că …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 iun. 2018

Biodiversitatea este unul dintre cuvintele-cheie în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător. Acest lucru este ceea ce au aflat şi copiii din Nereju care au participat la întâlnirea de informare organizată în cadrul programului educativ al proiectului, la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” din localitate. Având ca obiectiv creșterea nivelului de …
continuare

Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nereju Mic (05.06.2018)
15 iun. 2018

Ce este biodiversitatea? De ce este educația un element important pentru conservarea biodiversității? La aceste întrebări am oferit răspuns profesorilor Şcolii Gimnaziale Nereju Mic, pe parcursul primei întâlniri de informare dedicate acestora, organizate în cadrul programului educativ al proiectului. Prin această prezentare tematică, s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare în …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (05.06.2018)
15 iun. 2018

Prima întâlnire cu elevii realizată în cadrul campaniei de informare şi conştientizare pe tema biodiversităţii din situl Căldările Zăbalei a fost organizată la Şcoala Gimnazială Nereju Mic, pentru 20 de copii din clasa a VIII-a. Aflând că Ocolul Silvic Năruja este custodele acestei arii naturale protejate, localizate pe teritoriul administrativ …
continuare

Infopuncte
13 dec. 2017

Prin intermediul unui eveniment cu 10 info-puncte (opriri) tip caravană mobilă, dedicat publicului larg, va fi îndeplinit un ansamblu de funcții (informare, socializare, motivație, dialog, educație, promovarea culturii, distracție şi integrare), toate cu scopul educării și conștientizării comunităţilor din zona ariei protejate, dar şi din proximitatea acesteia, asupra importanţei conservării …
continuare

Excursii tematice
13 dec. 2017

Una dintre cele mai eficiente metode pentru a asigura receptarea corectă a mesajului legat de importanța sitului este chiar vizitarea acestuia de către elevi, în cadrul a 10 excursii tematice. Astfel, aceştia vor putea înţelege mult mai uşor necesitatea conservării biodiversității, faptul că trebuie să își asume responsabilitatea protejării mediului …
continuare

Prezentări în școli
13 dec. 2017

Creșterea nivelului de educație și conștientizare în rândul elevilor și al cadrelor didactice din comuna Nereju și din cele 3 comune limitrofe sitului (Nistoreşti, Paltin, Vrâncioaia) este esenţial pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine urmărite prin proiect. Importanța cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu, în …
continuare

Conștientizare și informare
13 dec. 2017

Acţiunile propriu-zise din cadrul proiectului sunt absolut necesare, însă valoarea adăugată a proiectului este şi ea deosebit de importantă şi este reprezentată de reorientarea comportamentului membrilor comunităţilor din zonă, de educarea favorabilă, în spiritul protecţiei mediului (ecoturism) și în scopul înţelegerii necesităţii de a proteja şi conserva speciile şi habitatele …
continuare

A fost lansat proiectul ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810 Căldările Zăbalei – Zârna Mică – Răoaza” cod SMIS 2014+ 102760
2 nov. 2017

Ocolul Silvic Năruja, în calitate de Beneficiar al proiectului și custode al ariei protejate, a susținut o conferință de presă la Năruja prin care a fost anunțată lansarea proiectului ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810 Căldările …
continuare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro