Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările-Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza - cod SMIS 2014+ 102760
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Protejăm şi conservăm biodiversitatea în ROSCI0018 Căldările Zăbalei
Specii
Căldările Zăbalei
Implementarea proiectului va contribui atât la menținerea stării de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună de interes comunitar, cât și la procesul de conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și avantajelor rezultate din menținerea și păstrarea biodiversității actuale ale ariei protejate.
Evenimente
Proiectul urmărește și creșterea gradului de educație și conștientizare a importanței ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza și a acțiunilor de conservare a biodiversității în rândul comunității locale și a altor grupuri țintă relevante din zona sitului.
Anunț 2
3 iun. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei – proiect situat în localitatea Nereju, din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea obţinerii …
continuare

Anunț public
31 mai 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei – proiect situat în localitatea Nereju, din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea obţinerii …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială ”Neculai Jecheanu”, Vrîncioaia (23.11.2018)
28 nov. 2018

Educația ecologică în școli trebuie să reprezinte o preocupare constantă deoarece acest demers educativ este de o importanță majoră în informarea şi sporirea cunoștințelor elevilor despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, conștientizarea diversității şi importanței problemelor ecologice cât şi a comportamentelor umane care afectează mediul. Acest motiv a stat …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu”, Vrîncioaia (16.11.2018)
22 nov. 2018

Întrucât educaţia ecologică trebuie să înceapă din copilărie, fiind deosebit de importantă pentru formarea unei conștiințe și a unei gândiri ecologice despre natură şi având ca rezultat un comportament responsabil și corect față de mediu, este necesar ca starea şi problemele cu care se confruntă natura în prezent să fie …
continuare

Inițiative locale
Proiectul va asigura și creșterea capacității de gestionare a ariei naturale ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza.
Clip video: Păduri de fag Luzulo–Fagetum – protejați habitatele din situl Căldările Zăbalei!
19 mart. 2019
Clip video: Protejați ursul brun URSUS ARCTOS, specie de interes comunitar, din Căldările Zăbalei!
19 aug. 2018
Parteneriate media
13 dec. 2017

Întreaga iniţiativă s-a bucurat de la bun început de aprecierea şi sprijinul mass media, fiind încheiate acorduri de parteneriat în vederea promovării activităților din cadrul proiectului. Astfel, prin mijloacele pe care le are la dispoziţie (fie că este vorba despre articole, ştiri, participare la evenimentele de promovare a proiectului sau …
continuare

Recomandări
13 dec. 2017

Recomandăm: Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro