Lynx lynx – râs

Denumire ştiinţifică
Lynx lynx

Denumire populară
Râs

Descriere
Râsul este cea mai mare felină sălbatică din Europa, dimensiunile sale ajungând la 80-130 cm lungime de la vârful botului la baza cozii şi 60-75 cm înălțime la nivelul greabănului. Poate avea o greutate de până la 38 kg, masculul fiind mai mare decât femela.
Blana este portocalie, cu pete negre, picioarele sunt relativ lungi, cu gheare retractile ce pot ajunge până la 4 cm, coada este scurtă, capul rotund, gâtul scurt, urechile mari şi ascuţite au un smoc de păr de culoare neagră în vârf, iar părul mai lung de pe maxilarul inferior atârnă în formă de favoriţi.
Râsul este solitar (cu excepţia perioadei de înmulţire) și preferă pădurile bătrâne, presărate cu stânci. Este nocturn și timid și nu tolerează prezența omului. Teritoriile individuale sunt marcate cu secreţii ale glandelor, urină şi excremente, teritoriile femelelor fiind mai mici (între 80-500 km2) decât cele ale masculilor (între 120-1800 km2). Efectivele sunt destul de restrânse din cauza pierderii tot mai mare a zonelor sălbatice atât de necesare speciei.

Hrană
Râsul este exclusiv carnivor, cu o dietă ce variază în funcţie de speciile de pradă existente. Cel mai frecvent consumă căprior şi capră neagră, dar o parte importantă din hrana sa este reprezentată de cerb, iepuri şi păsări.

Reproducere
Sezonul de împerechere este în perioada februarie-aprilie, după o perioadă de gestaţie de 67-74 zile femela dând naştere la 2-3 pui, pe care îi alăptează până la vârsta de 4 luni şi care stau cu aceasta până la 10 luni, când devin independenţi.

Habitat
Deşi este considerat un prădător de pădure, râsul preferă habitatele forestiere în alternanţă cu păşuni sau zone cu arbuşti. Această alternanţă este mai mult prezentă în zonele de deal şi dealuri înalte şi mult mai puţin caracteristică zonelor montane şi etajului molidişurilor. De asemenea, pe timpul iernii, specia urmăreşte prada în zonele de refugiu din văile largi, cu enclave forestiere sau păşuni de suprafeţe mari. Pentru perioada de fătare şi creştere a puilor, râsul alege zone de pe versanţii împăduriţi, cu pante mari, stâncării sau grohotişuri şi la distanţe mici faţă de o sursă de apă.

Răspândire
Râsul este una dintre speciile de feline cu cea mai mare răspândire din lume, în trecut trăind în toată Europa (exceptând Peninsula Iberică) şi Asia centrală. În prezent, specia este distribuită în ţările nordice şi Rusia, dar fragmentată în populaţii mici în centrul şi vestul Europei. În România, specia este răspândită în întregul arc carpatic şi în dealurile subcarpatice cu un procent mai ridicat de împădurire.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro