Habitate

DESCRIEREA HABITATELOR VIZATE DE PROIECT:

6520 – Fânețe montane – sunt cele mai reprezentative tipuri de pajiști de pe teritoriul Carpaților și sunt reprezentate de o biodiversitate ridicată, caracterizată în principal prin numeroase specii de plante protejate de lege și nevertebrate.

9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum – sunt păduri de făgete pure sau de făgete amestecate cu conifere și apar în etajul altitudinal 500-1400 m. Speciile din stratul ierbos sunt Luzula luzuloides, Polytrichum juniperinum, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus și Hieracium rotundatum.

9130 – Păduri de tip Asperulo-Fagetum – Sunt păduri de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica – Abies alba sau Fagus sylvatica – Abies alba – Picea abies care se dezvoltă pe soluri neutre cu humus de tip mull, cu un strat ierbos abundent și mai dezvoltat decât cel al habitatului 9110, mai bogat în specii, caracterizat și prin apariția speciilor Anemone nemorosa, Lamium galeobdolon, Galium odoratum, Melica uniflora și specii de Dentaria spp.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro