9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum

Descriere:
Acest habitat grupează păduri de făgete pure sau de făgete amestecate cu conifere și este întâlnit în etajul altitudinal 500-1400 m, în toţi Carpaţii româneşti. Aceste păduri sunt dezvoltate pe versanţi mediu-puternic înclinaţi, cu diferite expoziţii, creste şi culmi.

Specii caracteristice:
Hieracium rotundatum, speciile subaliantei Calamagrostio – Fagion (Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant), Festuca drymeia

Suprafaţa ocupată în situl Căldările Zăbalei:
20%

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro