6520 – Fânețe montane

Descriere:
Fâneţele montane sunt cele mai răspândite tipuri de pajişti, prezente în tot lanţul carpatic (la peste 600 m altitudine), unde ocupă cele mai mari suprafeţe şi sunt reprezentate de o biodiversitate ridicată, caracterizată în principal prin numeroase specii de plante protejate prin lege și nevertebrate.

Specii caracteristice:
Trisetum flavescens, Cerastium holosteoides, Festuca rubra, Agrosts capillaris, Lotus corniculatus, Anthoxanthium odoratum şi Luzula campestris.

Suprafaţa ocupată în situl Căldările Zăbalei:
15%

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro