Rezultate

Rezultatele propuse a fi realizate in cadrul proiectului sunt:

1 PLAN DE MANAGEMENT REALIZAT
1 SIT CE BENEFICIAZA DE PLAN DE MANAGEMENT APROBAT
1 SIT NATURA 2000 CU ADMINISTRATOR/CUSTODE OPERATIONAL
Raport privind analiza socio-economica a teritoriului pe care se desfasoara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810. Caldarile Zabalei-Zarna Mica-Raoaza
1 studiu elaborat privind mediul abiotic si formele de proprietate de pe teritoriul ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810. Caldarile Zabalei-Zarna Mica-Raoaza
1 harta realizata a formelor de proprietate asupra terenurilor pe teritoriul acoperit de aria naturala
6 harti realizate privind mediul abiotic (harta geologica, harta pedologica, harta hidrografica, harta hipsometrica, harta densitatii fragmentarii reliefului, harta expozitiei versantilor)
1 studiu elaborat privind inventarierea habitatelor si speciilor de interes comunitar si conservativ din situl ROSCI0018 Caldarile Zabalei si a speciilor de interes conservativ de pe teritoriul rezervatiei naturale 2.810 Caldarile Zabalei – Zarna Mica – Raoaza
1 studiu elaborat privind evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din aria naturala protejata (fara Canis lupus si Ursus arctos)
17 harti realizate de distributie a speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0018 Caldarile Zabalei si a speciilor de interes conservativ de pe teritoriul rezervatiei naturale 2.810 Caldarile Zabalei – Zarna Mica – Raoaza (fara Canis lupus si Ursus arctos)
3 harti realizate de distributie a habitatelor de interes comunitar din aria naturala protejata ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2.810 Caldarile Zabalei-Zarna Mica-Raoaza.
1 studiu elaborat de inventariere si cartare a speciilor Canis lupus si Ursus arctos
2 harti realizate de distributie a speciilor Ursus arctos si Canis lupus
1 studiu elaborat privind amenintari actuale si potentiale si a activitatilor antropice cu impact asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2.810 Caldarile Zabalei-Zarna Mica-Raoaza
1 studiu elaborat privind masurile de conservare/management care cuprinde: cate 1 set masuri de conservare pentru fiecare din cele 9 specii de interes comunitar, cate 1 set masuri de conservare pentru fiecare din cele 3 habitate de interes comunitar din sit si cate 1 set de masuri de conservare pentru cele 6 grupe mari de animale de interes conservativ (care nu sunt si de interes comunitar)
1 studiu elaborat privind metodologiile si protocoalele de monitorizare a starii de conservare a habitatelor si speciilor de importanta comunitara/nationala care cuprinde: 8 protocoale de monitorizare pentru speciile de interes comunitar (fara Canis lupus) si 3 protocoale de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar din aria naturala protejata
1 baza de date geospatiala functionala creeata
1 Plan de management realizat si avizat
1 Regulament al ariei naturale protejate elaborat
2 (doua) intalniri de constientizare si consultare publica organizata cu factorii interesati (comunitati locale, ONG-uri de protectia mediului, proprietari, administratori din mediul de afaceri, proprietari de fanete, reprezentanti ai administratiei publice locale) in etapa de elaborare a planului de management.
2 (doua) intalniri de constientizare si informare publica (comunitati locale, proprietari, administratori din mediul de afaceri, ONG-uri de protectia mediului, proprietari de fanate, reprezentanti ai administratiei publice locale) referitoare la prevederile planului de management
1 intalnire cu autoritatile cu atributii relevante
1 pagina web
1 pagina facebook
Parteneriate media
10 prezentari in scoli cu aproximativ 200 de participanti elevi
10 excursii tematice cu maxim 110 participanti total
2 prezentari cu aproximativ 20 participanti cadre didactice
10 info-puncte cu aproximativ 300 de vizitatori
2 filme scurte de tip reclama
2 (doua) sesiuni de instruire prin cursuri de specialitate GIS si biodiversitate
1 (unul) sistem informatic alcatuit din componente hard si soft
1 (unul) set de echipamente IT/electronice si soft utilizate pentru monitorizarea starii de conservare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro