Activitati

Activitatile proiectului sunt:

1. ELABORAREA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE A PLANULUI DE MANAGEMENT
1.1.Analiza socio-economica in vederea fundamentarii planurilor de management/masurile de conservare elaborate/ revizuite prin proiect
1.2. Elaborarea studiului privind mediul abiotic si formele de proprietate asupra terenurilor in situl Natura 2000 ROSCI0018 Caldarile
Zabalei
1.3. Elaborarea studiului de inventariere, cartare a distributiei si evaluarii starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes
comunitar (fara Canis lupus si Ursus arctos) de pe teritoriul sitului ROSCI0018 Caldarile Zabalei
1.4 Inventarierea si cartarea distributiei speciilor Canis lupus si Ursus arctos de pe teritoriul sitului ROSCI0018 Caldarile Zabalei
1.5.Evaluarea amenintarilor actuale si potentiale, a surselor de impact antropic si stabilirea masurilor de management/conservare pentru
speciile si habitatele de interes comunitar din situl ROSCI0018 Caldarile Zabalei
1.6. Elaborarea metodologiilor si protocoalelor de monitorizare a starii de conservare a habitatelor si speciilor de importanta
comunitara/nationala
1.7. Elaborarea unei baze de date GIS (compatibila cu baza de date ANPM)

2. ELABORAREA si AVIZAREA PLANULUI DE MANAGEMENT SI ELABORAREA REGULAMENTULUI SITULUI ROSCI0018 CALDARILE ZABALEI
2.1 Elaborarea planului de management
2.2 Elaborarea regulamentului sitului
2.3 Avizarea planului de management – desfasurarea procedurii de evaluare strategica de mediu

3. ACTIVITATI DE EDUCATIE, CONSTIENTIZARE, INFORMARE
3.1. Organizarea de sesiuni constientizare si consultare publica
3.2. Actiuni de educatie si constientizare in mediul online
3.3. Actiuni de educatie si constientizare in randul elevilor
3.4. Educarea comunitatii locale in ceea ce priveste impactul antropic asupra biodiversitatii
3.5. Productia a doua filme scurte
3.6. Informare si publicitatea proiectului
3.7. Evaluarea impactului campaniei de constientizare

4. INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE
4.1 Sesiuni de instruire
4.2 Sistem informatic – hardware si software
4.3. Echipamente pentru monitorizarea starii de conservare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro