Excursie elevi ai Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” Nereju (05.10.2018)
11 oct. 2018

10 elevi din clasa a VIII-a ai Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Gusti” Nereju din localitatea Nereju, judeţul Vrancea, au avut ocazia să participe cu mult entuziasm la excursia tematică organizată în data de 05.10.2018, începând cu ora 12.00, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe în domeniul ecologiei prin contactul direct cu realitatea.
Excursia tematică a vizat situl de interes comunitar ROSCI0018 Căldările Zăbalei având ca scop creșterea nivelului de educație și conștientizare al elevilor din localitatea Nereju asupra importanței cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special.
Excursia pe teme ecologice a fost considerată o metodă de educaţie interactivă, experienţială şi complementară prezentărilor realizate anterior în şcoli, în cadrul cărora elevii au obţinut informaţii introductive legate de proiect şi de protejarea diversităţii biologice.

Având un caracter informal şi relaxat, excursia a debutat tocmai prin recapitularea acestor informaţii, elevii şi-au amintit, astfel, detalii despre caracteristicile şi valoarea naturală a sitului de importanţă comunitară Căldările Zăbalei. Explicaţiile membrilor echipei privind importanţa proiectului pentru conservarea speciilor şi habitatelor din sit şi necesitatea desfăşurării de activităţi educative pe teme ecologice atât la clasă, cât şi în aer liber, au condus la responsabilizarea copiilor privind participarea lor la excursie şi transmiterea informaţiilor acumulate familiei şi prietenilor.

În acest mod, participanţii şi-au actualizat cunoştinţele pe tema protejării naturii, învăţând unii de la alţii şi sprijinindu-se reciproc. Recapitularea a dovedit inclusiv faptul că participarea elevilor la întâlnirea de educaţie ecologică realizată în şcoală a fost eficientă, determinându-i să reţină o parte din aspectele cele mai importante legate de conservarea diversităţii biologice şi să fie interesaţi de alte activităţi similare.

Partea cea mai interactivă şi atractivă pentru participanţi a fost participarea la jocurile educative pe tema protejării mediului înconjurător. Pe parcursul lor, au fost stimulate imaginaţia, fantezia, inventivitatea, creativitatea, ingeniozitatea şi dorinţa de cunoaştere, cu scopul de a-i ajuta să adopte repede şi uşor o atitudine responsabilă faţă de natură şi să acţioneze conştient pentru protejarea ei.

Şi-au dovedit inventivitatea prin provocarea pe care au primit-o din partea echipei de proiect să recompună pe sol forma unui copac, având ca resurse materiale doar elemente din natură şi având grijă să nu producă mediului nicio deteriorare. Cei 10 participanţi au adunat şi aranjat laolaltă fire de iarbă uscată, frunze, fructe sălbatice şi ramuri căzute, care au alcătuit la final forma dorită. Jocul i-a ajutat să înţeleagă faptul că natura poate rămâne o sursă inepuizabilă de resurse doar cu condiţia adoptării de către întreaga societate a unei atitudini pozitive faţă de mediu şi a comportamentelor responsabile faţă de acesta.
Alte jocuri educative au urmărit dezvoltarea spriritului de echipă, colaborarea în rezolvarea unor sarcini de lucru pe teme ecologice şi crearea abilităţii elevilor de a transmite mesaje succinte şi clare privind protecţia mediului, pentru conştientizarea cât mai multor membri ai comunităţii din care aceştia fac parte. Excursia a venit în completarea ritmului cotidian al activităţilor şcolare, stârnind curiozitatea şi dorinţa de implicare a copiilor.

Cei 10 elevi au primit la finalul excursiei tematice o hartă tematică, pentru a-l putea consulta oricând doresc să recapituleze informaţiile legate de localizarea şi valoarea naturală a sitului de interes comunitar Căldările Zăbalei.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro