Excursie elevi ai Şcolii Gimnaziale Nereju Mic (12.10.2018)
20 oct. 2018

Pentru o mai bună cunoaștere a naturii şi dezvoltarea unei atitudini ecologice sănătoase, am organizat o excursie tematică cu rolul de a răspunde nevoii copiilor de a călători, de a intra în contact direct cu natura desfășurând activități recreative şi instructive.
Astfel, am realizat legătura dintre teorie şi practică, printr-o excursie tematică, în data de 12.10.2018, ora 13.00, la care au participat 10 elevi din clasele VII-VIII ai Şcolii Gimnaziale „Nereju Mic”. Activitatea s-a desfăşurat pe un platou natural situat în apropierea localităţii şi a constat în implicarea celor 10 participanţi în diverse activităţi de recapitulare a cunoştinţelor şi acumulare a unor informaţii noi, precum şi în jocuri educative pe teme ecologice, care să îi determine în final să îşi asume rolul de promotori ai conservării biodiversităţii şi naturii în ansamblul ei.

Pentru a pregăti elevii pentru jocurile ulterioare, echipa de implementare a proiectului a făcut la începutul excursiei o recapitulare a informaţiilor legate de protejarea biodiversităţii, caracteristicile şi valoarea naturală a sitului de importanţă comunitară Căldările Zăbalei, precum şi importanţa proiectului pentru conservarea speciilor şi habitatelor din sit. Copiii au reuşit să rememoreze unele date şi au profitat de sprijinul oferit de membrii echipei pentru a-şi actualiza cunoştinţele pe tema protejării naturii.

În acest context, a fost binevenit exemplul oferit de unul dintre copii care şi-a convins părinţii şi alţi câţiva membri ai familiei să realizeze o drumeţie, organizată în mod responsabil de un unchi de-al său, angajat al Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea, în aria protejată. Cu această ocazie, elevul i-a atenţionat pe colegii săi că traseul parcurs este foarte dificil şi sunt recomandate echipamente adecvate şi provizii de apă şi hrană, iar membrii echipei au confirmat acest lucru şi i-au îndemnat pe elevi să nu se aventureze în excursii prin zone sălbatice şi să evite contactul cu animalele sălbatice și, în general, perturbarea habitatelor naturale.

Partea a doua a excursiei tematice a stârnit curiozitatea participanţilor, care s-au implicat în diverse jocuri educative pe tema protejării mediului înconjurător, îndeplinind sarcini de lucru date de echipa de proiect şi învăţând să colaboreze între ei pentru a fi mai eficienţi şi mai rapizi. Scopul acestor activităţi interactive a fost acela de a-i ajuta pe copii să adopte o atitudine responsabilă faţă de natură şi să acţioneze permanent pentru protejarea ei, inclusiv prin oferirea propriului model comportamental în situaţiile în care surprind greşeli realizate de alţi membri ai comunităţii.

Prin intermediul jocurilor, copiii au reţinut mult mai bine datele privind diversitatea biologică din aria protejată Căldările Zăbalei şi şi-au îmbogăţit vocabularul cu denumiri de animale pe care copiii de vârsta lor de obicei nu le cunosc: cele patru specii de mamifere (lup, vidră, urs şi râs), speciile de amfibieni (triton carpatic, triton cu creastă), peşti (zglăvoc) şi nevertebrate (croitor alpin, fluture vărgat) existente în sit.

Cei 10 elevi, alături de profesorul însoţitor, au primit, la final, materialul suport utilizat în cadrul excursiei (1 hartă tematică), pentru a-l putea consulta oricând doresc să recapituleze informaţiile legate de localizarea şi valoarea naturală a sitului de interes comunitar Căldările Zăbalei. Aceştia au promis că se vor implica în continuare în acțiuni de informare și educare pe teme ce vizează protejarea mediului şi în mod deosebit conservarea biodiversităţii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro