Prezentari in scoli
Prezentare elevi Şcoala Gimnazială ”Neculai Jecheanu”, Vrîncioaia (23.11.2018)
28 nov. 2018

Educația ecologică în școli trebuie să reprezinte o preocupare constantă deoarece acest demers educativ este de o importanță majoră în informarea şi sporirea cunoștințelor elevilor despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, conștientizarea diversității şi importanței problemelor ecologice cât şi a comportamentelor umane care afectează mediul. Acest motiv a stat …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială “Neculai Jecheanu”, Vrîncioaia (16.11.2018)
22 nov. 2018

Întrucât educaţia ecologică trebuie să înceapă din copilărie, fiind deosebit de importantă pentru formarea unei conștiințe și a unei gândiri ecologice despre natură şi având ca rezultat un comportament responsabil și corect față de mediu, este necesar ca starea şi problemele cu care se confruntă natura în prezent să fie …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (12.10.2018)
20 oct. 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic este o obligaţie deosebit de importantă pentru a dezvolta dragostea şi grija faţă de natură, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi mediului înconjurător. Acest demers educativ şcolar şi extraşcolar pe tema ecologiei presupune o educaţie a elevilor pentru viaţă menită să-i …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială “Dimitrie Gusti” Nereju, (05.10.2018)
11 oct. 2018

Cu fiecare nouă întâlnire pe care o avem cu tinerii putem observa cu ușurință nevoia acestora de a-şi forma o gândire şi o cultură cu perspectivă ecologică care să conducă, pe viitor, la responsabilizarea acestora în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător. Întâlnirile de conștientizare şi informare, editarea de materiale …
continuare

Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 iun. 2018

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare realizată prin proiect, cea de-a doua întâlnire cu profesorii a avut loc la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” din satul Nereju şi a vizat modalităţile de conservare a biodiversității şi importanţa ariei naturale protejate Căldările Zăbalei. Prezentarea tematică a scos în evidenţă faptul că …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju (05.06.2018)
15 iun. 2018

Biodiversitatea este unul dintre cuvintele-cheie în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător. Acest lucru este ceea ce au aflat şi copiii din Nereju care au participat la întâlnirea de informare organizată în cadrul programului educativ al proiectului, la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” din localitate. Având ca obiectiv creșterea nivelului de …
continuare

Prezentare profesori Şcoala Gimnazială Nereju Mic (05.06.2018)
15 iun. 2018

Ce este biodiversitatea? De ce este educația un element important pentru conservarea biodiversității? La aceste întrebări am oferit răspuns profesorilor Şcolii Gimnaziale Nereju Mic, pe parcursul primei întâlniri de informare dedicate acestora, organizate în cadrul programului educativ al proiectului. Prin această prezentare tematică, s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare în …
continuare

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nereju Mic (05.06.2018)
15 iun. 2018

Prima întâlnire cu elevii realizată în cadrul campaniei de informare şi conştientizare pe tema biodiversităţii din situl Căldările Zăbalei a fost organizată la Şcoala Gimnazială Nereju Mic, pentru 20 de copii din clasa a VIII-a. Aflând că Ocolul Silvic Năruja este custodele acestei arii naturale protejate, localizate pe teritoriul administrativ …
continuare

Prezentări în școli
13 dec. 2017

Creșterea nivelului de educație și conștientizare în rândul elevilor și al cadrelor didactice din comuna Nereju și din cele 3 comune limitrofe sitului (Nistoreşti, Paltin, Vrâncioaia) este esenţial pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine urmărite prin proiect. Importanța cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu, în …
continuare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro