Prezentare elevi Şcoala Gimnazială ”Neculai Jecheanu”, Vrîncioaia (23.11.2018)
28 nov. 2018

Educația ecologică în școli trebuie să reprezinte o preocupare constantă deoarece acest demers educativ este de o importanță majoră în informarea şi sporirea cunoștințelor elevilor despre mediul înconjurător, formarea unei conștiințe ecologice, conștientizarea diversității şi importanței problemelor ecologice cât şi a comportamentelor umane care afectează mediul.

Acest motiv a stat la baza organizării, în data de 23.11.2018, ora 11.00, de către Ocolul Silvic Năruja a unei noi activități de educație, conștientizare, informare în cadrul proiectului, de data aceasta, la Şcoala Gimnazială ”Neculai Jecheanu”, din localitatea Vrîncioaia, comuna Vrîncioaia, judeţul Vrancea.

Au participat 20 de elevi din clasele a V-a şi a VII-a care nu au fost printre participanții de la prezentarea anterioară din școala lor. Prin intermediul acestei întâlniri, elevii au fost ajutaţi să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi să-şi asume răspunderea pentru gospodărirea eficientă a resurselor şi menţinerea calităţii mediului înconjurător, să adopte un comportament responsabil față de conservarea biodiversității din situl de interes comunitar Căldările Zăbalei.

Și de această dată copiii au fost receptivi la toate informațiile legate de proiectele şi activitatea Ocolului Silvic Năruja de conservare a biodiversității în zonele sale de interes şi, mai ales în situl Căldările Zăbalei unde trăiesc șase specii de interes comunitar şi alte animale.

Elevii au înţeles că noțiunea de biodiversitate se referă la viața de pe pământ, la specii și habitate, plante, copaci, flori, păsări, animale domestice și sălbatice. Fotografiile de prezentare a speciilor de animale au ajutat la conștientizarea elevilor asupra diversității biologice din aria Căldările Zăbalei şi necesitatea protejării sale de toate amenințările cu care se confruntă în prezent, de cele mai multe ori amenințarea principală fiind omul prin lipsa grijii față de natură prin poluare, aruncarea deșeurilor, vânătoare sau tăierea copacilor. Elevii au înţeles diferenţa dintre braconaj şi vânătoarea legală (desfăşurată doar în anumite momente şi în condiţii speciale) şi diferenţa dintre defrişarea abuzivă a pădurilor şi tăierea copacilor în regim silvic conform prevederilor legii. Cele două filme scurte au fost instrumente importante în prezentarea ariei naturale Căldările Zăbalei şi a speciei protejate Ursus Arctos (ursul brun) care trăiește în sit, elevii înțelegând importanţa habitatului natural din viaţa speciei de urs brun.

Pentru a favoriza mai bine învăţarea şi pentru a creşte dorinţa de a ocroti, respecta şi proteja natura, micii elevi au avut sarcina de a stabili un set de reguli de urmat pentru un comportament responsabil atunci când se află în natură, astfel încât să fie eliminate acţiunile negative ale omului asupra acesteia. Materialele educative au fost diseminate grupului ţintă cu scopul de a dezvolta o opinie favorabilă asupra sitului, speciilor şi habitatelor lor şi de a le proteja.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro