Turiști
13 dec. 2017

Datorită suprafeței relativ mare comparativ cu a altor arii naturale protejate din vecinătate şi datorită diversității habitatelor și speciilor, situl are un larg potențial pentru a fi frecventat de toate categoriile de turiști: de tranzit, de circuit, sportivi și amatori de drumeții, culturali, viti-turiști (există podgorii importante în zonă) și ecoturiști.

Tot acest cadru natural şi cultural istoric invită orice turist să aibă o atitudine adecvată și să conștientizeze importanța protejării mediului natural, pentru a contribui la conservarea biodiversității ariei naturale. Totodată, infrastructura de vizitare care este propusă prin planul de management ce urmează a fi elaborat va contribui la un management controlat și eficient al fluxului de turiști care au ca destinație arealul sitului Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei. În plus, activitățile de informare și conștientizare vor influența atât comunitatea locală, cât și turiștii care se află la un moment dat pe teritoriul sitului.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro